Modele de dispozitii ale primarului md

Dispozitie cu privire la crearea grupului de lucru achizitii publice 18.04.2016… dispozitie-cu-privire-la-afisele-Electorale-07-09-2016 dispozitie cu privire la desemnarea persoanei responsabile reception 20.06.2016. . Dispozitie-cu-privire-la-pregatirea-Zilei-de-27-August-25.08.2016…… dispozitie-cu-privire-la-modificarea-dispozitiei-cu-nr-179-DIN-08-09-2016 dispozitie-cu-privire-la-desemnarea-persoanei-responsabile-de-documentele-fiscale-electronice-24-08-2016. . Dispozitie cu privire la Protectia liniilor de Comunicatii electronice 28.03.2016. dispozitie-cu-privire-la-constituirea-Comisiei-de-Evaluare-si-evidenta-a-cadourilor. . Dispozitie cu privire la instituirea comunitara 16.06.2016… dispozitie-cu-privire-la-persoanele-responsabile-de-utilizarea-transportului-de-serviciu-28-11-2016.

. Dispozitie cu privire la crearea comunitara de luarea la evidenta USAID 11.02.2016. . dispozitie-cu-privire-la-aprobarea-graficului-concediu-pentru-2017. . Dispozitie cu privire la Confirmarea in functia Publica Marcela tapes 06.06.2016 dispozitie-cu-privire-la-deschiderea-sezonului-de-incalzire-11-10-2016. Dispoziție de convocare a Consiliului Orășenesc Ialoveni DIN 19 août 2016 dispozitie cu privire la abrogarea dispozitiei Nr. 15 DIN 10.02.2014 dispozitie-convocare-sedintei-extraordinare-20-10-2016. Dispozitie cu privire la Aplicarea semnaturii digitale 30.05.2016. Dispozitie cu privire la zapewniania interimatului functiei de Secrétar 29.01.2016.